Đào tạo chuyển giao công nghệ

TEK&MAC thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo và mang đến các chương trình đào tạo phù hợp cho từng khách hàng như: Đào tạo về vận hành, bảo trì, bảo dưỡng; đào tạo về quản lý, khai thác thiết bị.

Để các khóa đào tạo mang lại hiệu quả cao và tùy thuộc vào nội dung đào tạo, TEK&MAC đào tạo tại trung tâm dịch vụ của công ty hoặc đào tạo tại văn phòng, trụ sở của khách hàng.

Tin Liên Quan