Cam kết dịch vụ khách hàng

Cam kết dịch vụ khách hàng

Cam kết dịch vụ khách hàng

Thực hiện chính sách khách hàng là trung tâm, “ tất cả vì sự hài lòng của khách hàng” là một trong những ưu tiên hàng đầu của Công ty Cổ phần Tek&Mac. Xác định mục tiêu “ dịch vụ là yếu tố tồn tại và phát triển bền vững”, Tek&Mac luôn chú trọng và nghiêm chỉnh thực hiện 06 cam kết về dịch vụ sau...
Đọc Thêm

Đọc thêm