Đội dịch vụ lưu động

Đội dịch vụ lưu động

Đội dịch vụ lưu động

TEK&MAC đã thành lập các đội dịch vụ lưu động tại mọi vùng miền trên cả nước với các xe dịch vụ chuyên dụng được trang bị hiện đại sẵn sàng phục vụ 24/7. Với các dự án trọng điểm sử dụng từ 04 thiết bị XCMG trở lên, TEK&MAC cam kết cung cấp đội dịch vụ lưu động ngay tại dự án, đảm bảo...
Đọc Thêm

Đọc thêm