Cẩu tháp chóp nhọn (Topkit)

ModelHình ảnhThông số cơ bảnThông số chi tiếtCATALOGUE
XGT500A(8040-25) XGT500A(8040-25)

Chiều dài cần tối đa: 80 m
Tải trọng đầu cần: 4 tấn (80m)
Tải trọng lớn nhất: 25 tấn

Xem chi tiết Download
XGT160C (7017-10) XGT160C (7017-10)

Chiều dài cần tối đa: 70 m
Tải trọng đầu cần: 1,7 tấn (70m)
Tải trọng lớn nhất: 10 tấn

Xem chi tiết Download
XGT63YD(5013-5) XGT63YD(5013-5)

Chiều dài cần tối đa: 50 m
Tải trọng đầu cần: 1,3 tấn (50m)
Tải trọng lớn nhất: 5 tấn

Xem chi tiết Download
XGA6013-6 XGA6013-6

Chiều dài cần tối đa: 60 m
Tải trọng đầu cần: 1,3 tấn (60m)
Tải trọng lớn nhất: 6 tấn

Xem chi tiết Download
XGA6010-6 XGA6010-6

Chiều dài cần tối đa: 60 m
Tải trọng đầu cần: 1,0 tấn (60m)
Tải trọng lớn nhất: 6 tấn

Xem chi tiết Download
QZT80A (6010-6) QZT80A (6010-6)

Chiều dài cần tối đa: 60 m
Tải trọng đầu cần: 1,0 tấn (60m)
Tải trọng lớn nhất: 6 tấn

Xem chi tiết Download
QTZ80 (5610Y-6) QTZ80 (5610Y-6)

Chiều dài cần tối đa: 56 m
Tải trọng đầu cần: 1,0 tấn (56m)
Tải trọng lớn nhất: 6 tấn

Xem chi tiết Download
APC6013-8 APC6013-8

Chiều dài cần tối đa: 60 m
Tải trọng đầu cần: 1,3 tấn (60m)
Tải trọng lớn nhất: 8 tấn

Xem chi tiết Download
APC6013-6 APC6013-6

Chiều dài cần tối đa: 60 m
Tải trọng đầu cần: 1,3 tấn (60m)
Tải trọng lớn nhất: 6 tấn

Xem chi tiết Download