Cẩu tháp đầu bằng (Topless)

ModelHình ảnhThông số cơ bảnThông số chi tiếtCATALOGUE
XGT6515F-8 XGT6515F-8

Chiều dài cần tối đa: 65 m
Tải trọng đầu cần: 1,5 tấn (65m)
Tải trọng lớn nhất: 8 tấn

Xem chi tiết Download
XGT6515-10 XGT6515-10

Chiều dài cần tối đa: 65 m
Tải trọng đầu cần: 1,5 tấn (65m)
Tải trọng lớn nhất: 10 tấn

Xem chi tiết Download
XCP330H(7525-16) XCP330H(7525-16)

Chiều dài cần tối đa: 75 m
Tải trọng đầu cần: 2,5 tấn (75m)
Tải trọng lớn nhất: 16 tấn

Xem chi tiết Download
XGTT1200(80105-63) XGTT1200(80105-63)

Chiều dài cần tối đa: 80 m
Tải trọng đầu cần: 10,5 tấn (80m)
Tải trọng lớn nhất: 63 tấn

Xem chi tiết Download
XGTT200A(7015L-10) XGTT200A(7015L-10)

Chiều dài cần tối đa: 70 m
Tải trọng đầu cần: 1,5 tấn (70m)
Tải trọng lớn nhất: 10 tấn

Xem chi tiết Download
XGTT125C(6015L-10) XGTT125C(6015L-10)

Chiều dài cần tối đa: 60 m
Tải trọng đầu cần: 1,5 tấn (60m)
Tải trọng lớn nhất: 10 tấn

Xem chi tiết Download
XGTT100CII(6013-8) XGTT100CII(6013-8)

Chiều dài cần tối đa: 60 m
Tải trọng đầu cần: 1,3 tấn (60m)
Tải trọng lớn nhất: 8 tấn

Xem chi tiết Download
XGT8075-40 XGT8075-40

Chiều dài cần tối đa: 80 m
Tải trọng đầu cần: 7,5 tấn (80m)
Tải trọng lớn nhất: 40 tấn

Xem chi tiết Download
XGT8039-25 XGT8039-25

Chiều dài cần tối đa: 80 m
Tải trọng đầu cần: 3,9 tấn (80m)
Tải trọng lớn nhất: 25 tấn

Xem chi tiết Download