Cẩu tháp gật gù (Luffing)

ModelHình ảnhThông số cơ bảnThông số chi tiếtCATALOGUE
XGTL180(5522-12) XGTL180(5522-12)

Chiều dài cần tối đa: 55 m
Tải trọng đầu cần: 2,2 tấn (55m)
Tải trọng lớn nhất: 12 tấn

Xem chi tiết Download
XL6025-16 XL6025-16

Chiều dài cần tối đa: 60 m
Tải trọng đầu cần: 2,5 tấn (60m)
Tải trọng lớn nhất: 16 tấn

Xem chi tiết Download
XL6015-20 XL6015-20

Chiều dài cần tối đa: 60 m
Tải trọng đầu cần: 2,5 tấn (60m)
Tải trọng lớn nhất: 20 tấn

Xem chi tiết Download
XGTL500(6048-25) XGTL500(6048-25)

Chiều dài cần tối đa: 60 m
Tải trọng đầu cần: 4,8 tấn (60m)
Tải trọng lớn nhất: 25 tấn

Xem chi tiết Download
XGTL750 XGTL750

Chiều dài cần tối đa: 60 m
Tải trọng đầu cần: 6 tấn (60m)
Tải trọng lớn nhất: 24 tấn

Xem chi tiết Download
XGTL1600 XGTL1600

Chiều dài cần tối đa: 76 m
Tải trọng đầu cần: 6 tấn (76m)
Tải trọng lớn nhất: 41,5 tấn

Xem chi tiết Download
XL4015L-6 XL4015L-6

Chiều dài cần tối đa: 40 m
Tải trọng đầu cần: 1,5 tấn (40m)
Tải trọng lớn nhất: 6 tấn

Xem chi tiết Download
XGTL160A(5020-10) XGTL160A(5020-10)

Chiều dài cần tối đa: 50 m
Tải trọng đầu cần: 2 tấn (50m)
Tải trọng lớn nhất: 10 tấn

Xem chi tiết Download
XGTL120(5016-8) XGTL120(5016-8)

Chiều dài cần tối đa: 50 m
Tải trọng đầu cần: 1,6 tấn (50m)
Tải trọng lớn nhất: 8 tấn

Xem chi tiết Download